Kullanım Şartları


Kullanım Sözleşmesi1. Taraflar1.1. BEST CAPPADOCIA TOUR TURIZM  LTD. ŞTİ.

1.2. http://www.kapadokyatatil.com web sitesini kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler2. Tanımlar

2.1. Kapadokyatatil.com : BEST CAPPADOCIA TOUR TURIZM LTD.ŞTİ

2.2. Müşteri/Son Tüketici : http://www.kapadokyatatil.com web sitesini kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler3. Giriş

Bu websitesinin sahibi BEST CAPPADOCIA TOUR TURIZM LTD. ŞTİ.’ye ait olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi KAPADOKYATATİL.COM’a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılırsınız.

3.1. KAPADOKYATATİL.COM, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

3.2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ürgüp Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. KAPADOKYATATİL.COM’un kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3.3. KAPADOKYATATİL.COM web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. KAPADOKYATATİL.COM’un web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve KAPADOKYATATİL.COM’un WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.4. Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

4.1.KAPADOKYATATİL.COM işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4.2.KAPADOKYATATİL.COM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.5.Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, KAPADOKYATATİL.COM link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı KAPADOKYATATİL.COM dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı KAPADOKYATATİL.COM’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, KAPADOKYATATİL.COM bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

KAPADOKYATATİL.COM bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, KAPADOKYATATİL.COM’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.6.Sözleşmenin İçeriği

İşbu sözleşme, siz ve KAPADOKYATATİL.COM arasında yapılan bir sözleşmedir. KAPADOKYATATİL.COM bir BEST CAPPADOCIA TOUR SEYEHAT ACENTASI  hizmetidir ve sözleşmenin bazı bölümlerinde “biz”, “bize” veya “bizim” olarak anılacaktır. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca kullandığınız güncelleştirmeler de dâhil tüm paket hizmetlerine uygulanacaktır. Ürünlerin veya hizmetlerin tamamı bu sözleşmede “hizmet” olarak anılacaktır.7. Hizmeti Ne Zaman Kullanabilirsiniz?

Hizmeti, kayıt işlemi yapmaksızın siteden paket satın alınması halinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Satın almış olduğunuz hizmet ile ilgili iptal hakkınızı oluşturan koşullar, aşağıda hizmet türüne göre açıklanacaktır.8. Hizmeti Nasıl Kullanabilirsiniz?

Hizmeti kullanırken uymanız gereken koşullar şunlardır;

• Kanunlara uyma,

• Sözleşmeler,

• Her türlü davranış kurallarına veya yaptığımız diğer bildirimlere uyma,

• Hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal bize bildirme.9. Hizmeti Nasıl Kullanamazsınız?

•Hizmeti, bize veya bağlı şirketimizin herhangi bir müşterisine zarar verecek şekilde kullanamazsınız,

•Hizmetin herhangi bir kısmını, istenmeyen toplu iletilerden veya istenmeyen ticari iletilerden istenmeyen posta bağlantı verilerinden bir hedef olarak kullanamazsınız;

• Hizmeti değiştirmek veya yeniden yönlendirmek ya da değiştirmeye veya yeniden yönlendirmeye çalışmak için yetkisiz herhangi bir yöntem kullanamazsınız;

• Hizmete (veya hizmete bağlı ağlara) zarar veremez, devre dışı bırakamaz, aşırı yükleyemez veya bozamazsınız ya da herhangi birinin hizmeti kullanmasına ve bu hizmetten yararlanmasına müdahale edemez, hizmeti veya herhangi bir parçasını tekrar satamaz ya da tekrar dağıtamazsınız.10.Rezarvasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar

KAPADOKYATATİL.COM üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kurallarımız kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcılarımızın rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılmaktadır.

KAPADOKYATATİL.COM üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında KAPADOKYATATİL.COM ile bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında KAPADOKYATATİL.COM sorumluluk kabul etmez.11.Site Bilgileri

İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak KAPADOKYATATİL.COM websitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliliği göstermemesinden dolayı KAPADOKYATATİL.COM sorumlu tutulamaz.

Bazı otel ve otel odalarının KAPADOKYATATİL.COM websitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Müşteri, KAPADOKYATATİL.COM üzerinden rezervasyon yaparken bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurmalıdır. Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar ve hizmete yönelik kişisel zevk ve tercihlere uymayan herhangi bir hususta KAPADOKYATATİL.COM’a bir itiraz yöneltilemez.

Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve herhangi bir ön bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleşebilir. Oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir. KAPADOKYATATİL.COM, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraflardan sorumlu tutulamaz.

KAPADOKYATATİL.COM internet sitesinde, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar(tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda KAPADOKYATATİL.COM, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.12. Gizlilik

Hizmeti kullanımınız bizim için gizlidir. Ancak, aşağıdaki amaçlar için, hakkınızdaki bilgilere erişebilir veya bunları açıklayabiliriz :

(1) Yasalara veya bize tebliğ edilen yasal işlemlere uyma,

(2) Yasalara aykırı faaliyetlere katılmak veya yardımcı olmak için bu hizmeti kullanmak da dahil bu sözleşmenin olası ihlallerini araştırma veya teyit etme,

(3) KAPADOKYATATİL.COM ’un, çalışanlarının, müşterilerinin veya kamunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini koruma. Bu bölümde özetlenen erişim ve açıklamalara izin vermiş sayılırsınız.

Hizmeti korumak, müşterilerimizi korumak veya bu sözleşmeyi ihlal etmenizi engellemek için teknolojiye veya başka yollara başvurabiliriz. Bu yollar arasında, örneğin istenmeyen e-postaları engellemek amacıyla filtreleme yapmak veya güvenliği artırmak da bulunur. Bu yollar hizmet kullanımınızı engelleyebilir veya kesintiye uğratabilir..

Hizmet alabilmek amacıyla KAPADOKYATATİL.COM ’a gönderdiğiniz tanımlayıcı kişisel bilgiler, KAPADOKYATATİL.COM ’un gizlilik ilkesine uygun olarak işlenecektir.13. Sözleşmenin Yorumlanması

Bu sözleşmenin tüm bölümleri, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. Bu sözleşmenin bir bölümünü yazılı olduğu haliyle uygulayamayacağımızı belirten bir mahkeme kararı olabilir. Böyle bir durumda, siz ve biz söz konusu bölümü, uygulayamadığımız bölümün amacına en yakın hükümlerle değiştiririz. Sözleşmenin geri kalan kısmı değişmeden kalır. Bu sözleşme, bu hizmetin kullanımına ilişkin aramızda yapılan sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu sözleşme, hizmet kullanımına ilişkin olarak daha önce yapılmış olan her türlü sözleşmenin veya beyanın yerine geçer. Hizmete ilişkin gizlilik yükümlülükleriniz varsa, bu yükümlülükler geçerli kalır. Bu sözleşmedeki bölüm başlıkları, bu sözleşmenin diğer hükümlerini sınırlamaz.14. Bize Yaptığınız Bildirimler

Bize, hizmete ilişkin iletişim sayfasından veya “Canlı Destek” alanında bildirim yapabilirsiniz.15. Size Yaptığımız Bildirimler ve Elektronik Bilgilere İlişkin Onay

Bu sözleşme elektronik biçimdedir. Size, hizmetle ilgili belirli bilgileri göndermeyi taahhüt ederiz ve size belirli ek bilgileri de gönderme hakkımız vardır. Hizmetle ilgili olarak, yasaların size göndermemizi gerektirdiği başka bilgiler olabilir. Size bu bilgileri elektronik biçimde gönderebiliriz. Bu onayı geri alma hakkınız vardır ancak bu durumda hizmetinizi iptal edebiliriz. Size gerekli bilgileri aşağıdaki şekillerde sağlayabiliriz:

• hizmete rezervasyon yaptığınızı belirttiğiniz e-posta adresine e-posta ile;

Size e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.Hizmete erişebildiğiniz veya hizmeti kullandığınız sürece, bu gibi bildirimleri almak için gerekli yazılım ve donanımınız olur. Elektronik ortamda herhangi bir bildirim almaya onay vermiyorsanız, hizmeti kullanmayı durdurmalısınız.16. Sözleşme Tarafı, Yasa Seçimi ve Anlaşmazlıkları Çözme Yeri

Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, anılan kurulun usulleri geçerlidir. İhtilaf halinde KAPADOKYATATİL.COM kayıtları esas alınır. KAPADOKYATATİL.COM tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.17. Telif Hakkı

KAPADOKYATATİL.COM Web Sitesi’nin sahibi BEST CAPPADOCIA TOUR TURIZM LTD. ŞTİ.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu KAPADOKYATATİL.COM’un mülkiyetindedir. KAPADOKYATATİL.COM’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.18. Sorumluluğun Sınırlandırılması

KAPADOKYATATİL.COM , bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. KAPADOKYATATİL.COM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile KAPADOKYATATİL.COM’un kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.19. Destek

KAPADOKYATATİL.COM, hizmeti kullanmaya başladığınız tarihten, bitiş tarihine kadar ücretsiz seyahat danışmanlığı desteği sunmaktadır.